HAMMASLÄÄKÄRIPELKO

Moni ihminen kokee hammaslääkärissä käynnin epämiellyttävänä, mutta osalle ihmisistä pelkotila voi olla hyvin todellinen este suun hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hammaslääkäripelon ilmenemistavat voivat vaihdella lievästä jännityksestä jopa paniikkioireisiin, ja useille pelosta kärsiville lääkäriin meno muodostuu hyvin vaikeaksi.

Pelkopotilaan hoitotilanteeseen varataan aina enemmän aikaa, ja hoidossa pyritään etenemään sen mukaan mihin potilas itse kokee pystyvänsä. Niinpä hoidon etenemisen rytmi ja sisältö sovitaan aina yhdessä potilaan kanssa. Esimerkiksi ensimmäinen vastaanottokäynti voidaan käyttää pelkästään tulevan hoitotilanteen suunnitteluun.

Pyrimme aina kaikissa tilanteissa tekemään toimenpiteet mahdollisimman kivuttomasti käyttäen asianmukaista puudutusta. Käytössämme on lisäksi useita tehokkaita hoitokeinoja, kuten vahva kipulääkitys, esipuudutusaineet ja esilääkitys.

Ohjeita

1. Kerro hammaslääkäripelosta
Tehdessäsi ajanvarausta on tärkeää heti kertoa sekä pelosta että mahdollisista pelon ilmenemistavoista tai muista ongelmista, joita hoidossa saattaa tulla vastaan. Etukäteen tiedossa olevat ongelmat helpottavat niihin valmistautumista ja sitä kautta myös potilaan oman hoitokokemuksen asteittaista helpottumista.

2. Lääkärin valinta
Juuri sinulle sopivan lääkärin löytäminen on tärkeää. Ajanvaraukseen soittaessasi voit halutessasi myös kiinnittää huomiota tähän asiaan, jos sinulla on esimerkiksi aikaisempia kokemuksia joiden pohjalta tiedät jo valmiiksi mikä sinulle sopii ja mikä ei.

3. Esilääkitys vai ei?
Jos epäilet että pelkosi voi ilmetä lamaannuttavana ja mietit voisiko asiaa jotenkin auttaa, esilääkitys on aina yksi mahdollisuus. Esilääkityksellä tarkoitetaan siis rauhoittavaa lääkitystä ennen hoitohuoneeseen menemistä, joka monen potilaan kohdalla helpottaa huomattavasti tilannetta. Jos esimerkiksi harkitset kallista nukutushoitoa, kokeile kuitenkin ensin rauhoittavan lääkkeen kanssa.

Esilääkitystä voidaan käyttää tarpeen vaatiessa millaisella käynnillä tahansa, tyypillisimmin sitä käytetään varsinaisissa toimenpiteissä, kuten paikatessa tai hampaanpoiston yhteydessä. Jos sitten vastaanotolla ja lääkärin kanssa puhuttuasi tuntuukin siltä, että voisit pärjätä ilmankin lääkitystä, voit aina jättää sen pois. Varaudu mieluummin jättämällä reilusti aikaa (30 – 45 min. ennen varattua hoitoaikaa) vaikka sitten jättäisitkin lääkityksen pois.

Lääkityksen kohdalla on kuitenkin tarpeen kiinnittää huomiota muutamaan käytännön asiaan:

  • Esilääkityksen omavastuuosuus kela-korvauksen jälkeen on 32,60 e.
  • Lääkkeen vaikutusaika ennen hoitohuoneeseen menoa on noin 60 min.

Mukana on ehdottomasti oltava myös saattaja, joka käy hakemassa potilaan vastaanoton sisältä. Tällä tavalla varmistamme, että sinusta huolehditaan myös toimenpiteen jälkeen. Esilääkityksen jälkeen ei saa myöskään ajaa autoa.