Hammaslääkäripalvelut

Tarjontaamme kuuluvat mm. seuraavat hammaslääkäripalvelut:

  • paikkaus- ja juurihoidot
  • proteettiset hoidot, kuten irto- ja osaproteesit, implantit ja laminaatit
  • purentakiskot
  • iensairauksien hoito
  • leikkaukselliset poistot ja muut kirurgiset toimenpiteet
  • pelkopotilaiden hoito
  • päivystysaikoja

Potilaiden toiveesta olemme myös keränneet alla olevaan listaan tietoa helpottamaan muutamien yleisempien toimenpiteiden sisältöä. Toiveemme on, että nämä tiedot auttaisivat esimerkiksi hahmottamaan, mitä haluat hammaslääkäriltäsi kysyä hoitoon tullessasi tai esimerkiksi erityistä toimenpidettä harkitessasi.

Koko suun tarkastus

Koko suun tarkastuksella tarkoitetaan hammaslääkärin tekemää tarkastusta, jossa käydään läpi sekä hampaat että limakalvot. Tällä toimenpiteellä pyritään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa löytämään esimerkiksi karies ja ientulehdus. Kuinka usein toimenpide tarvitsee toistaa, riippuu henkilöstä (hyvä tarkastusväli voi olla vaikkapa vuosi tai kaksi vuotta). Tarkastuksen kesto on noin 30 minuuttia.

Paikkaus

Hammasta paikataan yleensä silloin, kun hampaasta on löytynyt kariesta. Karies on saattanut löytyä vaikkapa tarkastuksen yhteydessä tai sen seurauksena, että hammas on alkanut oirehtimaan esimerkiksi vihlomalla tai särkemällä. Paikkamateriaalina käytetään useimmiten ns. yhdistelmämuovia, josta saadaan kauniita, oman hampaan värin ja muotojen mukaan tehtyjä paikkoja. Tarvittaessa mm. amalgaamiakin voidaan käyttää jos potilas on esimerksi muoville allerginen.

Juurihoito

Juurihoito tulee kyseeseen silloin, kun hampaan juuret ovat tulehtuneet ja hammas halutaan säilyttää. Juurihoidon saattaminen alusta loppuun edellyttää yleensä 1-3 hammaslääkärikäyntiä. Pääpiirteissään juurihoidon normaali kulku koostuu juurikanavien avaamisesta ja puhdistamisesta, laajentamisesta ja lopulta täyttämisestä. Hoitokäyntien määrän sanelevat monet tekijät, kuten hammasytimen kunto ja juurikanavien ahtaus.
Tärkeä tekijä juurihoidon suhteen on myös se, mistä hampaasta on kyse. Etuhampaat ovat esimerkiksi yleensä teknisesti helppoja juurihoidettavia siksi, että niillä on usein vain yksi suora juurikanava. Sen sijaan taakse sijoittuvat hampaat sisältävät useita juurikanavia, jotka ovat yleensä myös muotonsa puolesta hankalampia hoitaa. Juurihoidon kaikki vaiheet ovat välttämättömiä. Jos juurihoitoa ei tehdä loppuun asti, tulehdus palaa takaisin. Käytössämme on perinteisen manuaalisen hoidon lisäksi myös koneellinen juurihoito.

Hampaanpoisto

Hampaanpoisto tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun hammas on niin huonokuntoinen että sitä ei enää pystytä pelastamaan. Poistoa pyritään yleensä välttämään viimeiseen asti. Hampaan poistaminen saattaa vaikuttaa esimerkiksi purentaan.
Hampaanpoiston vaikeusasteeseen ja sen vaatimaan aikaan vaikuttavat mm. hampaan juurten määrä, muoto ja hampaan kasvusuunta. Etuhampaan poistaminen on yleensä huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin takahampaiden.