Työterveyshuolto

Työpaikkahammashoito on yrityksen työntekijöilleen tarjoama etu, jossa yritys sitoutuu maksamaan tietyn ennalta määritellyn osan työntekijän hammashoidon kustannuksista. Työpaikkahammashoito on luonteeltaan joustava, joten jokainen yritys voi määritellä sen laajuuden pitkälti haluamallaan tavalla. Työterveyshuollon järjestämisen etuna on sen vaikutus myös yrityksen profiiliin työntekijöiden rekrytoimisessa.

Työpaikkahammashoidon kautta tehty tavanomainen hammashoito lasketaan yritykselle verovähennyskelpoiseksi kuluksi ja työntekijälle puolestaan verottomaksi eduksi. Lisäksi kun hammashoito on osa säännöllistä työkyvyn ylläpitämistä ja järjestetty niin, että apua on mahdollista saada silloin kun sitä tarvitaan, siihen kuluu vähemmän aikaa ja rahaa. Hammashoidon järjestäminen vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja ja näin ollen parantaa työsuorituksia. Yrityksen kustannuksia alentaa hammashoidosta saatava KELA-korvaus.

Työpaikkahammashoitosopimusta varten yritykseltä vaaditaan kirjallinen päätös hoidon tarjoamisesta työntekijöilleen. Päätöksen tulee sisältää tieto siitä, kuinka paljon työntekijöiden hammashoidosta kuuluu korvauksen piiriin. Lisäksi etuuden tulee olla tavanomainen, kohtuullinen ja koskea koko henkilökuntaa. Näillä edellytyksillä yritys voi itse määritellä mitä hoitotoimenpiteitä korvataan.

Jos harkitset työterveyshuollon järjestämistä, voit lähettää meille sähköpostia info@dentamed.fi ja otamme teihin yhteyttä.